Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem” 

realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020,działanie 10.1.- Rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.1.3- Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

O Projekcie

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Sprawozdania z realizacji:

Matematyka

Informatyka kl. V, IV

Informatyka kl. VII, IV

Język angielski

Fizyka

Geografia i przyroda

Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno - społeczne

Język angielski

 

ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem"