Wydział Nauk Społecznych i Sztuki,

Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu,

Katedra Edukacji artystycznej i sztuk wizualnych

(kierunki artystyczno-projektowe)

wraz z:

Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu,

Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej 

zapraszają do wzięcia udziału w XIV edycji Międzypowiatowego konkursu plastycznego dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i powiatów ościennych

oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych
„Pejzaż sądecki – kolaż tradycji i współczesności” 

pod patronatem:

JM Rektora ANS w Nowym Sączu
hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. ANS

oraz

Dyrektora Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu
Roberta Ślusarka

 

Zaproszenie

Regulamin