Terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

12 listopada 2021r. (piątek)

7 stycznia 2022r. (piątek)

2 maja 2022r. (poniedziałek)

24 maja 2022r. (wtorek) Egzamin Ósmoklasisty z języka polskiego

25 maja 2022r. (środa) Egzamin Ósmoklasisty z matematyki

26 maja 2022r. (czwartek) Egzamin Ósmoklasisty z języka obcego

17 czerwca 2022r. (piątek po Bożym Ciele)

20 czerwca 2022r. (poniedziałek)